"En Forma" de l' Obra Social La Caixa

El taller En forma ofereix exercicis d’equilibri, força i potència muscular que ens ajuden a millorar la condició física a través de metodologies innovadores com l’«Eurythmics».
OBJECTIUS
o Millorar la condició física de les persones grans a través de la realització d’exercici físic focalitzat en la força, l’equilibri i la potència muscular.
o Prendre consciència de la importància de fer exercici físic adequat per conservar una bona forma física i prevenir símptomes que puguin produir fractures en la gent gran.
o Generar l’hàbit de la realització d’exercici físic.
o Afavorir que els coneixements que s’hagin adquirit al taller s’integrin en el dia a dia.
o Fomentar el costum de la realització d’exercici físic adequat a les necessitats de cada persona.
CONTINGUTS
Per desenvolupar les activitats del taller, els participants disposen de:
o Un formador amb coneixements fisioterapèutics.
o Una guia (fitxes de treball en cada sessió).
o Material d’exercici físic.
DURADA
16 sessions d’1 hora i mitja cada una. Dilluns i divendres de 10 a 11:30
Si us interessa , apunteu-vos a secretaria
Comencem l'1 d'octubre

Comparteix