Assemblea General de socis, dissabte 3 de juny, 6 tarda

Es convoca l'Assemblea General Ordinària de Socis de la Societat Coral L'Esperança, que tindrà lloc a la sala d'assaig de la coral de l'entitat (Frederic Marès, 2), el pròxim dissabte dia 3 de juny, a les sis de la tarda, amb el següent ordre del dia:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2.- Memòria d'activitats realitzades durant l'any 2016
3.- Aprovació de la liquidació d'estat de comptes del 2006
4.- Presentació i aprovació del pressupost per l'any 2017
5.- Programa d'activitats per l'any 2017
6.- Informació sobre la 2a fase del conveni amb l'Ajuntament
7.- Precs i preguntes

A continuació:

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS

Punt únic: ELECCIÓ DE PRESIDENT/A I JUNTA DIRECTIVA

Notes:
- Tothom que ho demani, podrà consultar, abans de l'assemblea, l'estat de comptes del 2016.
- Les candidatures per a l'Elecció de President/a, caldrà ser lliurades al secretari, 24 hores abans de la celebració de l'Assemblea General Extraordinària.

2.- Es poden presentar esmenes al Reglament de Règim Interior de la secció Coral, fins el mateix dia de l'assemblea.

Dissabte, 3 de juny, 6 tarda
c. Frederic Marès 2 - 08350 Arenys de Mar

Comparteix