ESCRIPTURA DE COMPRA DEL TEATRE PRINCIPAL I DE LA SEU SOCIAL DE LA SOCIETAT CORAL L'ESPERANÇA 7.12.1928