Llicències esportives 2021

MOLT IMPORTANT!

En cas d'accident els titulars de la llicència han de comunicar l'accident al telèfon d'assistència que apareix a la tarja federativa en un termini d'una setmana (7 dies naturals), encara que es pugui pensar que la lesió no és greu i no requerirà assistència mèdica.
Si no es compleix aquest requisit la companyia asseguradora no es fa càrrec de les despeses assistencials derivades d'aquell accident.

LLICÈNCIA MODALITAT A: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 35,10 € ........... 40,70 €
Major de 18 anys ............ 50,60 € ........... 62,55 €

LLICÈNCIA MODALITAT B: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 49,10 € ........... 54,70 €
Major de 18 anys ............ 64,60 € ........... 76,55 €

LLICÈNCIA MODALITAT C: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ........... 86,40 € ........... 92,00 €
Major de 18 anys .......... 101,90 € ......... 113,85 €

LLICÈNCIA MODALITAT D: FEEC _____ FEEC+FEDME*
Sub-18 (17 anys) ......... 133,10 € .......... 138,70 €
Major de 18 anys .......... 148,60 € .......... 160,55 €

LLICÈNCIA MODALITAT E: (Expedicions)
Major de 18 anys .......... 887,80 € .......... 899,75 €

LLICÈNCIES Sub-14/17: FEEC ______ FEEC+FEDME*
Sub-14 (fins 13 anys ) C: . 11,10 € .......... 12,30 €
Sub-14 (fins 13 anys ) D: . 33,70 € .......... 34,90 €
Sub-17 (14 a 16 anys) C: . 13,90 € .......... 19,50 €
Sub-17 (+Vèrtex) D: ........ 50,50 € .......... 56,10 €

*FECC+FEDME: Habilitació amb la Federació Espanyola

Per a més informació:
www.feec.es
ceam.arenys@gmail.com

Arxius adjunts: 
Comparteix