Assemblea General de socis, 5 de març, a les 9 del vespre

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior
2.- Liquidació de comptes de l'exercici 2009
3.- Pressupost de l'any 2010
4.- Memòria d'activitats realitzades durant el 2009
5.- Proposta d'activitats per a l'any 2010
6.- Precs i preguntes

Nota: L'Assemblea tindrà lloc en el local social de la S.C. L'Esperança, carrer Frederic Marès 2

Comparteix