Villa Betania i la "Armada de Chile"

La residencia Geriàtrica Villa Betania ha fet per conte propi una campanya entre els que allà viuen i els que hi treballen. Han ajuntat més de 20kgs. de caramels.
Els quals els traslladarem a Xile o a Brasil.
Els caramels que arribin a Xile juntament amb altres kgs que ja tenim a Santiago de Xile, seran per un projecte de cooperació amb la “Armada De Chile”, els traslladarem a les poblacions més australs del món, on viuen comunitats que estan totalment aïllades del món.
Comparteix