Assaborir l´Evangeli, degustar la Paraula.

Tenir set, ganes de treballar i posar-se en camí.
Comença una cosa nova quan sentim un desig gran, quan tenim set de Déu els camins apareixen.

La set ens il-lumina i ens obre camí.
El salmista ens diu una cosa important sobre la manera de treballar en i amb grup bíblic: “Tot jo tinc set de tu, per tu es desviu el meu cor en terra eixuta, assedegada, sense aigua (Sl 63,2).
Quan una persona anhela Déu, com si fos la mateixa respiració, acaba trobant-se Déu pels corriols de la vida (Sl 42-43), fins i tot quan podríem tenir la sensació del profeta Jeremies, que molta gent prefereix una altra mena de –deus d´aigua- : “El meu poble ha comès un doble mal: m´ha abandonat a mi, font d´aigua viva, i s´ha excavat cisternes, cisternes esquerdades, que no retenen l´aigua” (Jr 2,13).

Avui constatem en el nostre món globalitzat que hi ha molta gent que té set de la Paraula de Déu, però no troba els camins per arribar a la font: no es consideren preparats per a aquesta tasca o ho veuen com una empresa per a gent –selecta-, per a especialistes, per a aquells que tenen molt de temps per perdre.... o aneu a saber què.
El cas és que no s´atreveixen a entrar a aquest bosc misteriós, no tenen coratge per endinsar-se dins aquesta mina que amaga tresors de valor incalculable i que fins hi tot quan es troba a l´abast de la mà –hi ha moltes cases que tenen una Bíblia-, la fan servir de decoració, per fer bonic, i no pas de brúixola per orientar-se en la confusió de la vida; hi ha molta gent que no s´atreveix a obrir-la i a llegir-la.

Podem llegir la Bíblia a casa, individualment, però també podem treballar junts i llegir-la en grup. Una cosa no està pas renyida amb l´altra: es complementen mútuament. Com més es prepara una persona individualment, el grup bíblic es torna més ric i t´introdueix a dimensions noves, insospitades.

Poseu-vos en camí, Entrar en un grup bíblic i escoltar la Paraula de Déu ens introdueix en un dinamisme que no ens permet ni somniar quina serà la meta definitiva. És un procés que ens captiva. Feu-ho i ho veureu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIUMENGE IV (B) de durant l'any

Guarició d'un home posseït d'un esperit maligne
(Lc 4,31-37)
21 Després van anar a Cafarnaüm. El dissabte, Jesús entrà a la sinagoga i ensenyava. 22 La gent estava admirada de la seva doctrina, perquè els ensenyava amb autoritat i no com ho feien els mestres de la Llei.
23 En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un esperit maligne, que es posà a cridar:
24 --Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: el Sant de Déu!
25 Però Jesús el va increpar dient:
--Calla i surt d'aquest home.
26 Llavors l'esperit maligne el sacsejà violentament, llançà un gran xiscle i en va sortir. 27 Tots quedaren molt sorpresos i es preguntaven entre ells:
--Què és tot això? Una doctrina nova ensenyada amb autoritat! Fins i tot dóna ordres als esperits malignes i l'obeeixen!
28 I la seva anomenada s'estengué de seguida per tota la regió de Galilea.

Comentari

Un home posseït d’un esperit maligne dins de la sinagoga, pregava i escoltava, però al pobre home no li servia de res. El diable, per contra, havia trobat una manera eficaç de desacreditar la religió: tots aquells rituals no eren capaços d’alliberar aquell home.
Jesús entra i marca la diferència. Aquell pobre home posseït pel diable no pot suportar la presència d’aquell que ensenya amb autoritat una doctrina nova, es posa en evidència i sucumbeix a l’ordre de Jesús. Surt de l’home, que pateéis una crisi però per fi queda alliberat.
També a les nostres comunitats podem trobar persones encadenades pels mals esperits del fanatisme, el rigorisme, l’autoritarisme, el control dels altres, fins i tot l’abús dels més febles. Els ritus i devocions no tenen cap poder sobre aquests mals esperits, fins i tot soviet els reforcen en donar una aparença de bondat.
Només am la trobada directa amb la persona de Jesús trasbalsa els mals esperits i allibera les persones.
La salut d’una comunitat cristiana no depèn de les formes externes sinò del reconeixement de l’autoritat de Jesús.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Correu electrònic: bntcoll@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Comparteix