Propera conferència

2.4. HISTÒRIA DE LA MÚSICA
29 de gener de 2019
JOAN VIVES
Comentarista musical i músic
- La infantesa de W. A. Mozart

Comparteix