Propera conferència

1.4. HISTÒRIA
24 d’octubre de 2017
SALVADOR CLARAMUNT
Universitat de Barcelona
- La imatge del poder al llarg dels temps històrics

Comparteix