Arenyautes 4.0: més eines per fer més comunitat

La renovació de l'espai d'arenyautes.cat incorpora noves eines per facilitar la publicació de continguts i millorar la relació entre els membres de l'espai. Els usuaris i usuàries tenen molt més fàcil l'edició de continguts a dins dels apunts i, per exemple, la incorporació directe de vídeos des d'altres plataformes o la maquetació de textos. També s'ha donat més visibilitat i només funcionalitats a l'espai d'anuncis, que ara s'anomena el suro. La nova plataforma arenyautes.cat es va estrenar dia de sant Martí (11 de novembre), patró d'Arenys de Munt.

Després de l'experiència dels darrers tres anys i l'explosió del web 2.0 i tot el món de les xarxes socials l'espai arenyautes.cat ha fet una reflexió sobre els seus usos, a partir de les demandes dels mateixos areny@utes i la constatació de les principals prioritats i usos que es feien de l'espai. Aquesta anàlisis ha permès decidir tancar algunes funcions i potenciar-ne d'altres.

Aquest és la quarta renovació que viu l'espai dels areny@utes, des de les primeres pàgines web que eren una referència per tots aquells arenyencs i arenyenques que començaven a navegar per Internet fins a la progressiva incorporació de tecnologies que han permès solucions molt més completes i dinàmiques.

El sindicat d'arenyutes

Ja coneixeu El sindicat areny@uta? Agrupa tota la informació generada des dels diversos espais d'Arenys.Org (arenyautes.cat, arenys.cat, VilaWeb-Arenys...) i també els principals espais informatius d'Arenys de Mar i Arenys de Munt i blocs personals d'arenyencs a diverses xarxes.

Comparteix