QUI SOM I QUE FEM...

L'ESCOLA JOAN MARAGALL compta amb una associació de mares i pares d'alumnes del centre, l´A.M.P.A..

L'AMPA recolza les activitats docents dels alumnes (música, llengua, educació física, etc...). Organitza les activitats extraescolars i dóna suport a les activitats complementàries (colònies, teatre, festes, etc...). Vetlla pel bon funcionament del col·legi, per la qualitat de l'ensenyament, per l'adequat equipament i col·labora amb el claustre de professors, alhora que té una representació directa al Consell Escolar.

Està registrada com associació i es regeix per uns Estatuts propis. Hi ha una Junta que es renova periòdicament, dividida en unes comissions de treball pels diferents àmbits d'actuació. Anualment es celebra l'Assemblea de socis, on s'aproven els comptes anuals i pressupostos, es renoven els càrrecs i s'expliquen les línies d'actuació.

Es recomana i es demana que totes les famílies es facin sòcies de l'AMPA i participin en les seves activitats.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars d'aquest any estan classificades en les següents àrees, incloent l'acollida al matí, de 7:45 a 9 del matí i, de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda per la resta, excepte les classes d´anglès, amb torns de migdia i tarda:

Lúdiques:
Acollida al matí i esplai de tarda.

Coneixements:
Informàtica, anglès i biblioteca.

Artístiques:
Tallers, psicomotricitat, dibuix, contes, teatre, escola de teatre, i com a novetat aquest any, l'activitat de màgia.

Esportives:
Iniciació a l'esport, bàsquet, bàsquet masculí, iniciació a la rítmica, rítmica, voleibol, escacs, tennis, hoquei patins, atletisme, futbol sala pre-benjamí, futbol sala benjamí, futbol sala aleví, piscina, iniciació al patinatge, patinatge, patinatge de nivell, hip-hop i skate.

COMISSIONS

Comissió de comunicació
Comissió de docents
Comissió d'econòmiques
Comissió d'extraescolars
Comissió de menjador
Comissió de socials

Si us interessa formar part de la Junta o d´alguna comissió en concret, us animem a fer-ho! Per a més informació veniu al local de l´AMPA, dilluns, dimarts i dijous de 9 a 10 del matí, o totes les tardes de 2/4 de 5 a 7. La nostra adreça de correu electrònic és: maragall.ampa@gmail.com. El nostre telèfon és el 93/7958206.

Comparteix