Resultats eleccions del Consell Escolar 2010

La participació va ser més baixa que l'última vegada. Va votar un 5,58% . El resultat és, Teresa Matamoros entrarà en representació dels pares i mares escollida en aquesta votació en primer lloc. Àngels Fàbregas, queda com suplent en cas de baixa d'un dels representants actuals.

Comparteix