Col·laboració amb l'Institut

L´AMPA seguint la premissa de donar suport a les activitats complementàries del centre, ajudar i col·laborar amb l´institut en la seva funció educadora, ha subvencionat la
compra de cadires amb braços per a la sala polivalent.

I la representació de dues obres de teatre en anglès que es faran al centre durant el mes de maig.

Comparteix